Navigation
Home Page

Brawddeg Cymraeg Yr Wythnos

Wythnos yn dechrau Dydd Llun 5ed Mawrth 

 

Foundation Phase 

Ga I brechdanau/cinio?

- Can I have sandwiches/dinners?

 

Cei/Na Cei 

 

Key Stage 2

Hoffwn I gael cinio/brechdanau os gwelwch yn dda. 

- I would like dinners/sandwiches please.

 

Cei/Na Cei 

- Yes/No

Wythnos yn dechrau Dydd Llun 18fed Chwefror

 

Pawb (Everyone)

 

Bore da/Prynhawn da

Good Morning/Good Afternoon 

 

Top